Projectsuggestie

Een projectsuggestie indienen

Het Gieskes-Strijbis Fonds is proactief op zoek naar projecten. In principe kunnen verzoeken tot financiële ondersteuning uitsluitend op uitnodiging van het Gieskes-Strijbis Fonds worden ingediend.

Via deze online omgeving kunt u wel uw project onder de aandacht brengen. Het Fonds zal dan beoordelen of het over gaat tot een verdere verkenning van uw project. 

Dien een nieuwe aanvraag in.